Przejdź do treści

Europejski Dzień Języków i „Kotowanie” klas pierwszych w ZSE

    Pierwszaki przybyłe do nowej szkoły zawsze czekają na imprezę nazywaną przez nich „kotowaniem”.  Często pytają, kiedy się ona odbędzie i jak będzie wyglądała.
    Kotowanie  odbyło się 26 września 2019 i połączone zostało z Europejskim Dniem Języków.
    W związku z tym dniem każda klasa pierwsza wylosowała  jakiś kraj w Europie.
    Na uroczystość stawali się mieszkańcami owego kraju. Mieli to podkreślić poprzez strój lub jakieś rekwizyty właściwe dla danego państwa. Ponadto należało opanować pamięciowo pierwszą zwrotkę „Ody do radości” i zaśpiewać ją w określonym języku oraz przedstawić swoją klasę w tymże języku. Chodziło też o zaprezentowanie wylosowanego kraju z jak najlepszej strony. Jeszcze jedno zadanie to układ taneczny, który należało również przygotować. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy ICp (Hiszpania), II miejsce przypadło Francji (IBg), a III Polsce, czyli klasie IAg. W dalszej części przewidzianego czasu odbyły się oczepiny pierwszaków. Czekało na nich kilka konkurencji, m.in. jedzenie pączka zawieszonego na sznurku i poradzenie sobie z jogurtem podanym na łyżeczce przez wychowawcę przy zawiązanych oczach zarówno jednych jak i drugich. O ostatecznym przyjęciu do szkoły zadecydowało ślubowanie „kotów”.