Przejdź do treści

Nauczyciel szkoli się nieustannie…

    Po raz kolejny nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie realizują projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu ERASMUS PLUS „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. W projekcie NOWOCZESNY NAUCZYCIEL udział bierze 16 nauczycieli, którzy w trakcie tegorocznych wakacji będą szkolić się w Anglii, Szkocji, Austrii, we Włoszech i na Malcie.
    Uczestnicy projektu będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na kursach metodycznych, językowych, CLIL oraz dotyczących nauczania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. W trakcie trwania mobilności nauczyciele wzbogacą się o nowe doświadczenie zawodowe, językowe i kulturowe. Po powrocie beneficjenci projektu Nowoczesny Nauczyciel planują podzielić się wrażeniami oraz zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz w pełni wykorzystać je w pracy z uczniami.