Przejdź do treści

Romeo & Juliet

    29 marca 2019r. 50-osobowa grupa młodzieży naszej szkoły mogła podziwiać przedstawienie „Romeo & Juliet” Williama Szekspira wykonane w języku angielskim przez aktorów TNT THEATRE BRITAIN w Bydgoszczy. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania tekstu w postaci sonetu- formy poetyckiej bardzo różniącej się od języka angielskiego 21 wieku oraz porównania zaprezentowanej wersji sztuki z wersją klasyczną. Taka forma nauki języka obcego to cenne doświadczenie pozwalające rozwijać nie tylko umiejętności lingwistyczne, ale też wrażliwość i kreatywność.