Przedmiotem konkursu jest utwór poetycki dotyczący problematyki zdrowia psychicznego. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i młodzieży powiatu złotowskiego.

Organizator:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Złotowie przy współpracy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Cele konkursu:
· przybliżenie i zainteresowanie uczniów i młodzieży problematyką zdrowia psychicznego,   dbania o jego prawidłowy rozwój, dostrzegania i unikania zagrożeń,
· rozwijanie zdolności literackich,
· prezentacja talentów poetyckich.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego.
Utwory na konkurs mogą być wysłane przez placówkę oświatową lub szkołę albo dostarczane indywidualnie przez uczniów.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwa utwory poetyckie  napisane SAMODZIELNIE.
Utwór nie może przekraczać 25 wersów + tytuł.
WYMAGANE dane techniczne:
– program Word,
– czcionka Times New Roman,
– wielkość 12,
– interlinia 1,15.
Na pierwszej stronie powinien  znajdować się jedynie utwór wraz z tytułem.
Dane dotyczące autora muszą znajdować się na odwrocie.
Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły oraz telefon kontaktowy jednego z rodziców.

Termin składania prac – do 30 września.
Pod pojęciem zdrowia psychicznego mieści się wiele kategorii (miłość, przyjaźń, relacje z ludźmi, zdrowie, wypoczynek, relaks, stres, smutek, samotność, wyobcowanie itp). Z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Szczegółowy regulamin i załączniki uzyskacie u pedagoga szkolnego.