Projekt Szkoły Dialogu 2012

 

Dnia 9 stycznia 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie programu Szkoła Dialogu. Przybyły na nią delegacje 48 szkół z całej Polski. Podczas uroczystej gali dokonano uroczystego rozdania dyplomów i wręczenia nagród szkołom, które przygotowały i zrealizowały najlepsze projekty dotyczące stosunków polsko-żydowskich. Fundacja Forum Dialogu Miedzy Narodami, organizator przedsięwzięcia, od lat podejmuje działania, których celem jest przybliżenie młodzieży idei dialogu polsko-żydowskiego poprzez aktywne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu.

Przygoda uczniów klasy II C (obecnie III – maturalnej) z judaikami złotowskimi rozpoczęła się w marcu 2012r. Po przesłaniu pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie Fundacji szkołę odwiedziły dwie trenerki: Beata Godlewska i Agata Jałosińska. Panie przeprowadziły dwa dwudniowe warsztaty. W ich trakcie uczniowie zostali zapoznani z żydowską historia, kulturą, zwyczajami świątecznymi i tradycjami. Poznali dzieje Żydów złotowskich – odwiedzili miejsca z nimi związane. Sami też poszukiwali informacji w Muzeum Ziemi Złotowskiej, w bibliotekach, w Internecie, robili wywiady wśród znajomych i we własnych rodzinach. Była to doskonała okazja do poznania zasad pracy w grupie. Podczas ostatnich zajęć opracowano zasady planowanej gry miejskiej. Celem gry było podzielenie się zdobyta wiedzą z mieszkańcami Złotowa. W grze, którą przeprowadzono 12 maja 2012 roku udział wzięli rodzice, koleżanki i koledzy uczniów oraz zainteresowani tematem Złotowianie. Dwie grupy graczy wyruszyły spod pomnika A. Mickiewicza, każda grupa otrzymała plan miasta, na którym zaznaczono punkty, do których należało dotrzeć. W wyznaczonych miejscach: na Placu Paderewskiego, w Muzeum Ziemi Złotowskiej, przed najstarszym budynkiem synagogi, przed kościołem WNMP oraz na Gorze Zydowskiej, na grupy czekali dwaj uczniowie, którzy prezentowali wybrany element historii i kultury żydowskiej, a uczestnikom proponowali rozwiązanie związanych z tym zadań. Poprawne rozwiązanie zadań umożliwiało dojście do następnego punktu. Zakończenie gry przygotowano auli ZSE, która wcześniej została specjalnie przygotowana. Zaprezentowano w niej plakaty, wyroby tworzone podczas warsztatów, książki, zdjęcia dotyczące dziejów złotowskiej gminy żydowskieję. Goście mogli poczęstować się specjalnie na tę okazję upieczonymi ciasteczkami. Po krótkiej części artystycznej uczestnicy gry zostali nagrodzeni książkami. Efekty pracy uczniów zostały zarejestrowane przez klasowych fotografów i filmowców. Dokumentacja projektu znalazła się wielkiej paczce ,która została wysłana do Warszawy, do siedziby Fundacji i poddana ocenie jury. W grudniu klasa otrzymała zaproszenie do Warszawy na uroczystą galę.

Szkoły biorące udział w konkursie wysyłały na spotkanie 10 osobowe delegacje. Złotowski „Ekonom” reprezentowali dyrektor ZSE Marek Skórcz, wychowawca klasy Marek Cholodowski oraz uczniowie: Agnieszka Brunkalla, Sylwia Bartosz, Michal Głogowski, Marta Kleinschmidt, Marlena Weistock i Anna Wojda. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości - pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceprezydent Warszawy-Włodzimierz Paszyński, ambasador Izraela w Polsce, naczelny rabin Polski - Michael Schudrich, Prezes Fundacji Forum Dialogu Miedzy Narodami -Andrzej

Folwarczny, Przewodniczący Rady Fundacji-Henryk Wujec. Po wystąpieniach Prezesa Fundacji, ambasadora Izraela, naczelnego rabina oraz odczytaniu listu ministra Władysława Bartoszewskiego zaprezentowana została multimedialna prezentacja dokonań uczestników programu. Okazało się, że ZSE ze Złotowa był jedną ze szkół z północnej i zachodniej Polski.

Po prezentacji został ogłoszony werdykt jury. Dwie szkoły otrzymały nagrody główne, trzem szkołom przyznano wyróżnienia. Kolejnym pięciu szkołom przyznano tytuły finalistów. Wśród nich znalazł się Zespół Szkół Ekonomicznych ze Złotowa. Szkoła otrzymała tytuł Szkoły Dialogu 2012 oraz dyplom Szkoły Finalisty. Szkolna biblioteka wzbogaciła się o pokaźny zbiór książek. książkę otrzymał także każdy z uczniów uczestniczących
w projekcie oraz szkolny opiekun projektu. Dyplomy i nagrody delegacjom szkół wręczali Andrzej Folwarczny i Henryk Wujec. Na gali uczestnicy spotkali jedną z naszych trenerek-Agatę Jałosińską. Ze spotkania pozostało na pamiątkę kilka zdjęć, również z Henrykiem Wujcem. Wyjazd do Warszawy na galę możliwy był dzięki uprzejmości Starostwa
Powiatowego w Złotowie.

Szkolny Opiekun Projektu
Marek Chołodowski

Free business joomla templates

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Informacje o cookie.

Akceptuje cookie na stronie.

EU Cookie Directive Module Information