Projekt „Czas Zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe”

 www.zawodowcy.org

(2012 – 2015)
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Projekt „Czas zawodowców-wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowany jest w 35 szkołach zawodowych i technikach terenu Wielkopolski, po jednej w każdym powiecie. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego , Politechnikę Poznańską i Centrum Doradztwa Nauczycieli w Pile we współpracy ze szkołami. W powiecie złotowskim w projekcie uczestniczy Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. Projekt będzie realizowany przez trzy lata szkolne.  W ramach projektu realizowanych jest szereg zadań:

  • Realizacja nowatorskiego  kształcenia modułowego w wybranych zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec , technik logistyk i technik mechatronik. W naszej szkole kształcenie modułowe realizowane jest w dwóch klasach pierwszych: kl. IB – technik informatyk i kl. IC – technik organizacji reklamy,
  • Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)- system ten jest kierowany m.in. do pracodawców, dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczniów szkół zawodowych i techników, pozwalając na udostepnienie informacji w Wielkopolsce o poszukiwanych na rynku pracy lub posiadanych kompetencjach i umiejętnościach zawodowych,
  • Powstanie systemu e-learningu – w ramach tego zadania zakupionych zostanie 35 mobilnych laboratoriów komputerowych (m.in. laptopy, rzutnik) oraz urządzeń specjalistycznych do nauczania zawodów w ramach kształcenia modułowego,
  • Organizacja praktyk i staży – obowiązkowe lub dodatkowe praktyki realizowane w ciągu roku zorganizowane przynajmniej dla 9280 uczniów i uczennic ze szkół w Wielkopolsce,
  • Zaprojektowanie i uruchomienie laboratoriów praktyk- w Poznaniu i Pile zorganizowane zostaną dwa centra laboratoryjne, wyposażone w najnowsze pomoce służące nauczaniu w zawodach, których realizowane jest nauczanie modułowe. W ramach centrów będą realizowane tygodniowe praktyki.

Realizacja tak ciekawego i merytorycznie ważnego  projektu jest ogromną szansą dla naszej szkoły, w szczególności w zakresie nowatorskich form kształcenia (nauczanie modułowe), pozyskania niezbędnego dla kształcenia zawodowego pomocy dydaktycznych oraz możliwości  uczestnictwa uczniów w systemie doradztwa zawodowego.

 

 

W dniu 4 października 2013 r. w ramach programu „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” odbyło się w pracowni internetowej naszej szkoły spotkanie przedstawicieli Politechniki Poznańskiej z przedsiębiorcami i delegowanymi osobami z lokalnych instytucji. Celem spotkania było przedstawienie i zachęcenie przedsiębiorców do uczestnictwa w ważnym obszarze projektu dotyczącym wielkopolskiego systemu doradztwa zawodowego (WSDEZ).

System ten jest kierowany m.in. do pracodawców, dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczniów szkół zawodowych i techników, pozwalając na udostepnienie informacji w Wielkopolsce o poszukiwanych na rynku pracy lub posiadanych kompetencjach i umiejętnościach zawodowych. W pierwszej części spotkania dyrektor szkoły i reprezentanci Politechniki Poznańskiej przedstawili istotę przedsięwzięcia, zachęcając przedsiębiorców do zalogowania się do systemu w celu przedstawienia profili kompetencyjnych ewentualnych pracowników na różne stanowiska pracy. Z drugiej strony system umożliwia również pozyskanie informacji o umiejętnościach uczniów i absolwentów szkół ubiegających się o pracę nabywających kwalifikacje w szkołach zawodowych w Wielkopolsce. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, a następnie osoby chętne logowały się zapoznając się z systemem doradztwa zawodowego.

W dniu 19 listopada 2013 r. w sali Portretowej Politechniki Poznańskiej odbyło się uroczyste spotkanie z Rektorem Politechniki, przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych realizującymi Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. W trakcie spotkania zostały podpisane umowy o współpracy w ramach Projektu.

Powiat Złotowski reprezentował dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego pan Wiesław Pachocki , a Zespół Szkół Ekonomiczych im. Jana Pawła II w Złotowie dyrektor szkoły Marek Skórcz. W dalszej części spotkania odbyła się merytoryczna dyskusja między przedstawicielami Politechniki i dyrektorami szkół uczestniczących w Projekcie. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim znaczenia szkolnictwa zawodowego dla rozwoju gospodarki polskiej i Wielkopolski oraz kwestii realizacji poszczególnych obszarów Projektu. Po spotkaniu na Piotrowie w obiektach Politechniki można było zwiedzać laboratoria przeznaczone do praktycznej nauki w sześciu zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik mechatronik oraz technik logistyk. Należy dodać, że bliźniacze laboratoria dla wyżej wymienionych zawodów powstały w Pile, z których może korzystać również młodzież ucząca się w klasach technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. Systemowy projekt „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” w pełnym zakresie realizowany jest w 35 szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski kształcących w zawodach. W Powiecie Złotowskim zadania projektu realizuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe oraz zbliżenie kształcenia zawodowego z praktyką gospodarczą w przedsiębiorstwach. Produktami Projektu są w szczególności:

 

- wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego ( obejmuje wszystkie szkoły wielkopolski kształcące w zawodach),

- nauczanie modułowe

, - praktyki w laboratoriach praktyk,

- praktyki i staże w przedsiębiorstwach,

- system e-learingu,

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Informacje o Projekcie: www.zawodowcy.org

skanowanie0001

skanowanie0002

Free business joomla templates

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Informacje o cookie.

Akceptuje cookie na stronie.

EU Cookie Directive Module Information